Abrus precatorius L. có tên tiếng Việt là cam thảo dây, dây cườm cườm, Dây chi chi, Tương tư đằng,Cảm sảo (Tày). Cây thường dùng làm thuốc giải nhiệt, ho, giải độc (Dây mang lá sắc uống). Dùng ngoài, hạt giã đắp làm mụn nhọt chóng vở mủ. Hạt độc.

Cam Thảo Dây (Abrus precatorius L.)

  • Tên Tiếng Việt: Cam thảo dây, Dây cườm cườm, Dây chi chi, Tương tư đằng,Cảm sảo (Tày)
  • Tên khoa học: Abrus precatorius L. họ Đậu ( Fabaceae)
  • Công dụng: Thuốc giải nhiệt, ho, giải độc (Dây mang lá sắc uống). Dùng ngoài, hạt giã đắp làm mụn nhọt chóng vở mủ. Hạt độc.
  • Phân bố: Cây trồng, cũng mọc hoang ở các trảng cây bụi ở nhiều nơi của Việt Nam.
  • Mùa hoa quả: III – VI, 9-10

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here