Aeschynomene aspera L có tên tiếng Việt là Điền ma nhám, Rút dại. Cây mọc tự nhiên nơi ẩm ướt, ven ao hồ, đầm lầy tại các vụng như  Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trằng. Tuy cây có thể chữa băng huyết.

Aeschynomene aspera L.

Điền ma nhám (Aeschynomene aspera L.)

  • Tên Tiếng Việt: Điền ma nhám, Rút dại
  • Tên khoa học: Aeschynomene aspera L., họ Đậu (Fabaceae.)
  • Công dụng: Chữa băng huyết(Tủy cây).
  • Phân bố: Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trằng. Cây mọc tự nhiên nơi ẩm ướt, ven ao hồ, đầm lầy..
  • Mùa hoa quả: I-XII
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here