Antidesma ghaesembilla Gaertn. tên tiếng Việt là chòi mòi, lời mợi, chòi mòi, chu mòi, chàm mòi. Cây thuốc thường dùng để ưng phổi, ho, tê thấp sưng phổi, tê thấp (Hoa). Xổ (Rễ).

Antidesma ghaesembilla Gaertn.

Chòi mòi (Antidesma ghaesembilla Gaertn.)

  • Tên Tiếng Việt: Lời mợi, Chòi mòi, Chu mòi, Chàm mòi
  • Tên khoa học: Antidesma ghaesembilla Gaertn. họ Thầu Dầu (Euphorbiaceae)
  • Công dụng: Sưng phổi, ho, tê thấp sưng phổi, tê thấp (Hoa). Xổ (Rễ).
  • Phân bố: Cây mọc tự nhiên dưới tán rừng thưa, từ vùng thấp đến vùng cao, phổ biến ở Việt Nam.
  • Mùa hoa quả: V-I

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here