bo-than-thang

BỔ THẬN THANG  (Thẩm thị tôn sinh)

1. Thành phần

 • Đỗ trọng                           4g
 • Hồi hương                        4g
 • Phá cố chỉ                        4g
 • Đương quy                       4g
 • Huyền hồ sách                  4g
 • Tri mẫu                             4g
 • Hoàng bá                          4g
 • Ngưu tất                           4g

2. Dạng bào chế

 • Dạng thuốc sắc

3. Chỉ định

 • Trị thắt (eo) lưng đau.

4. Liều dùng

 • Sắc uống

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here