Buddleja davidii Franch có tên tiếng Việt là cây búp lệ. Cây thuốc dùng rễ chữa cam tích trẻ em

Buddleja davidii Franch

Cây Búp lệ (Buddleja davidii Franch)

  • Tên Tiếng Việt: Búp lệ
  • Tên khoa học: Buddleja davidii Franch. họ Buddlejaceae.
  • Công dụng: Chữa cam tích trẻ em (Rễ).
  • Phân bố: Cây mọc tự nhiên.
  • Mùa hoa quả: V-VII; 9-12
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here