Buxus latistyla Gagnep có tên tiếng Việt là cà mà vòi to. Cây thuốc thường được dùng chữa bệnh tim (Rễ, thân). Sốt rét, ho ra máu, lị amíp, phong thấp, tụ máu (Cành)

Buxus latistyla Gagnep

Cà Mà Vòi To (Buxus latistyla Gagnep)

  • Tên Tiếng Việt: Cà mà vòi to
  • Tên khoa học: Buxus latistyla Gagnep. họ Hoàng Dương (Buxaceae)
  • Công dụng: Chữa bệnh tim (Rễ, thân). Sốt rét, ho ra máu, lị amíp, phong thấp, tụ máu (Cành)
  • Phân bố: Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Trị (Mai Lãnh). Cây mọc tự nhiên rải rác trong rừng.
  • Mùa hoa quả: IV-V

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here