Các bao hoạt dịch ở ngón tay trên bàn tay có mạc treo gân được gọi là các dải , chúng mang máu để cung cấp cho gân và neo các gân vào xương đốt ngón tay .

1.Cân gan tay

  1. a) cân gan bàn tay

Là một tấm xơ hình tam giác , chắc, bao phủ trên các gân của bàn tay. Đỉnh của cân liên tục với cơ gan tay dài và cân được neo vào phía trức của mạc giữ gân gấp . Bờ ngoài và bờ trong của cân liên tục với mạc bao bọc mô cái , mô út .

b) Bao xơ ngón tay

Cân gan bàn tay ở dưới chia làm bốn dải chạy đên bốn ngón tay  các dải này được nối với nhau bởi dây chằng ngang nông ở đót bàn tay . Các dải của cân gan tay khi xuống ngón tay thì liên tục với bao xơ của ngón tay . Bao xơ ngón tay bám vào hai bờ ở mặt trước của xương đốt tay và đi ua ba khớp bàn – đốt , gian đốt gần , gian đốt xa . Ở trước mỗi khớp bao xơ mỏng và lỏng lẻo sắp xếp theo thớ vòng gọi là phần vòng bao xơ , ở trước đốt gần và giữa các sợi dày lên và bắt chéo nhau tạo nên phần chéo của bao xơ .

c) Các khoang gang tay

mạc bọc cơ mô cái bám từ bờ ngoài xương đốt bàn tay (1) đến bờ trước xương đốt bàn tay (3) giới hạn nên ô mô cái , ở phía ô út mạc bám vào bờ trước xương bàn (5) tạo nên ô mô út . Giữa ô mô cái và ô mô út là ô giữa chứa các gân gáp , bao hoạt dịch và thần kinh giữa .

2.Các bao hoạt dịch gân gấp

 

Có ba bao hoạt dịch gân gấp ở trước cổ tay. Bao hoạt dịch gân cơ gấp cổ tay quay , bao này ngắn và không quan trọng . Hai bao hoạt dịch khác là bao hoạt dịch chung của các gân gấp nông và sâu và bao hoạt dịch của gân cơ gấp ngón cái dài . các bao hoạt dịch gân gấp ở bàn tay rât quan trọng và chức năng bàn tay sẽ bị ảnh hưởng nếu nhiễm trùng các bao hoạt dịch này không được điều trị . Trong lâm sàng người ta thường gọi là bao hoạt dịch trụ và quay. Ở trên hai bao hoạt dịch này kéo dài lên trên quá cả mạc giữ gân gấp và chúng có thể thông với nhau. Ở dưới , bao hoạt dịch của gân cơ gấp ngón cái dài kéo dài đến tận đốt xa của ngón cái , bao hoạt dịch gân gấp của các ngón nông và sâu chỉ kéo dài ở ngón út , còn ở ngón trỏ , ngón giữa và ngón nhẫn thì có bao hoạt dịch riêng ở các ngón tay.

Các bao hoạt dịch ở ngón tay có mạc treo gân được gọi là các dải , chúng mang máu để cung cấp cho gân và neo các gân vào xương đốt ngón tay .

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here