Điểm tin nổi bật từ Ủy ban Đánh giá nguy cơ Cảnh giác

Điểm tin nổi bật từ Ủy ban Đánh giá nguy cơ Cảnh giác Dược (PRAC) từ ngày 29/8-1/9/2017

Cập nhật thông tin dược lý đối với chế phẩm chứa dia

Cập nhật thông tin dược lý đối với chế phẩm chứa diacerein

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc ti?

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc tiêm methylprednisolon chứa thành phần tá dược lactose

Thông báo cho phép tiếp tục được lưu hành, sử dụng tr??

Thông báo cho phép tiếp tục được lưu hành, sử dụng trở lại thuốc tiêm Furosemid 20mg/ml, SĐK:VD-6976-09

Không tiếp nhận hồ sơ, không cấp số đăng ký lưu hành ?

Không tiếp nhận hồ sơ, không cấp số đăng ký lưu hành đối với thuốc dạng xịt chứa fusafungin

Tiếp tục sử dụng thuốc cản quang Xenetic 300mg/50ml

Tiếp tục sử dụng thuốc cản quang Xenetic 300mg/50ml

Thông báo tạm ngừng việc mua, bán và sử dụng trên toàn q

Thông báo tạm ngừng việc mua, bán và sử dụng trên toàn quốc đối với thuốc tiêm Levelamy (L-ornithin L-aspartat) 500mg/5ml SĐK: VD-17807-12, Lô SX:022014 do thuốc có phản ứng ADR.

Rút số đăng ký lưu hành thuốc Imipar, Auzomek 40 và Hesopa

Rút số đăng ký lưu hành thuốc Imipar, Auzomek 40 và Hesopak ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng

Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng

Cập nhật thông tin dược lý của thuốc chứa Codein

Cập nhật thông tin dược lý của thuốc chứa Codein
Quảng cáo

Recent Posts