Inula cappa (Buch.-Ham. ex D. Don) DC

Inula cappa (Buch.-Ham. ex D. Don) DC

Campanula colorata Wall. ex Roxb

Campanula colorata Wall. ex Roxb

Gnetum montanum Markgr.

Gnetum montanum Markgr.

Irvingia malayana Oliv. ex Benn

Irvingia malayana Oliv. ex Benn

Dipterocarpus dyeri Pierre in Laness.

Dipterocarpus dyeri Pierre in Laness.

Tournefortia sarmentosa Lam

Tournefortia sarmentosa Lam

Erycibe obtusifolia Benth

Erycibe obtusifolia Benth

Hedyotis auricularia L.

Hedyotis auricularia L.

Datura metel L.

Datura metel L.

ĐỖ TRẠCH THANG

ĐỖ TRẠCH THANG
Quảng cáo
dou vital
ht strokend hỗ trợ điều trị tai biến mạch máu não

Recent Posts