Cỏ tháp bút

Cỏ tháp bút

Cây Ngũ Trảo

Cây Ngũ Trảo

Thài lài tía

Thài lài tía

Trương quân (Trung quân)

Trương quân (Trung quân)

Castanea mollissima Blume

Castanea mollissima Blume

Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth.

Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth.

Symplocos lancifolia Sieb. et Zucc.

Symplocos lancifolia Sieb. et Zucc.

Canavalia maritima (Aubl.) Thouars

Canavalia maritima (Aubl.) Thouars

Laggera alata (D. Don) Sch.-Bip. ex Oliv. – Erigeron alatum D. Don

Laggera alata (D. Don) Sch.-Bip. ex Oliv. - Erigeron alatum D. Don

Macropanax sessilis C.B. Shang

Macropanax sessilis C.B. Shang
Quảng cáo
dou vital
ht strokend hỗ trợ điều trị tai biến mạch máu não

Recent Posts