Thông tư 01/2018/TT-BYT quy định nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng...

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 01/2018/TT-BYT Hà Nội ngày 18 tháng 01 năm 2018 THÔNG TƯ Quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và...

thuốc lý khí

thuốc lý khí

Tăng nhịp tim – biện pháp thích nghi chính của tim

Tăng nhịp tim – biện pháp thích nghi chính của tim

Chức năng và đời sống của các tế bào hồng cầu

Chức năng và đời sống của các tế bào hồng cầu

Cơ chế làm giảm thân nhiệt thụ động

Cơ chế làm giảm thân nhiệt thụ động

Rối loạn vi tuần hoàn toàn thân – hội chứng bùn máu

Rối loạn vi tuần hoàn toàn thân – hội chứng bùn máu

Rối loại chuyển hóa cholesterol trong rối loạn chuyển hóa

Rối loại chuyển hóa cholesterol trong rối loạn chuyển hóa lipid

Quan niệm bệnh trong hiện đại (tiếp theo)

Quan niệm bệnh trong hiện đại (tiếp theo)

Gãy xương chậu (tiếp theo)

Gãy xương chậu (tiếp theo)

Ung thư thận (tiếp theo)

Ung thư thận (tiếp theo)
Quảng cáo

Recent Posts