Đời sống của giun đũa

chu kỳ giun đũa
chu kỳ giun đũa

Chu kỳ giun đũa thuộc loại chu kỳ đơn giản bao gồm: Người- Ngoại cảnh

Giun đũa trưởng thành ký sinh ở ruột non của người, thường là đoạn đầu và giữa ruột non. Giun sống thích hợp ở môi trường pH bằng 7.5-8.2, nếu đi lên phần hệ dạ dày pH sẽ toan, giun không sống được, nếu còn chuyển về phía sau thì sinh chất nghèo nàn không đủ nuôi sống giun

Qua thực nghiệm nuôi giun của Phạm Hoàng Thế, Đỗ Dương Thái và ctv năm 1971 cho thấy, nuôi giun đũa ở pH 7.5-8.2 thì giun sống mềm mại, nhu động bình thường. Nếu pH chuyển về axit từ 6-7, thì giun có tình trạng kích động, giun xoắn vào nhau và thường chui qua các ống nhỏ để tránh môi trường axit

Giun đực và giun cái trưởng thành giao hợp, con cái đẻ trứng và trứng theo phân ra ngoại cảnh. Ở ngoại cảnh, gặp điều kiện thuận lợi, trứng giun từ một nhân sẽ phát triển đến giai đoạn trứng có ấu trùng và có khả năng lây nhiễm. Nếu người ăn phải trứng giun đũa có ấu trùng thanh, thì sẽ có giun đũa trưởng thành. Tuy nhiên, từ khi người ăn phải trứng giun đũa có ấu trùng cho đến khi người mang con giun đũa trưởng thành ký sinh ở ruột, thì ấu trùng phải trải qua quá trình chu du như sau: trứng có ấu trùng vào đến dạ dày, nhờ co bóp cơ học của dạ dày và độ acid của dịch vị, ấu trùng thoát vỏ, lúc này ấu trùng có kích thước khoảng 0.2 mm. Ấu trùng chui qua các mao mạch ở ruột vào tĩnh mạch mạc treo để lên gan kích thước 0.5-0.8 mm. Thời gian ấu trùng đi qua gan khoảng 3-4 ngày. Sau đó, ấu trùng lại theo tĩnh mạch trên gan để vào tĩnh mạch chủ và đến tim phải

Từ tim phải ấu trùng theo động mạch phổi vào phổi, chui qua thành mao mạch các phế nang. Ở phổi ấu trùng thay vỏ 2 lần trong thời gian 5-14 ngày, lúc này có kích thước 1-2 mm. Sau khi thay vỏ, ấu trùng giai đoạn 4 từ các phế nang lên khí quản, hầu rồi theo thực quản xuống dạ dày, ruột và phát triển thành giun trưởng thành

Thời gian hoàn thành chu kỳ của giun đũa trong cơ thể người mất khoảng 60-75 ngày

Thời gian giun đũa trưởng thành sống ở người khoảng từ 12-18 tháng

Tóm lại: chu kỳ giun đũa rất đơn giản, đòi hỏi vật chủ là người và trứng giun cần một thời gian phát triển ở ngoại cảnh. Trong quá trình chu du, ấu trùng có thể lạc chỗ và bị giữ lại ở các bộ phận, các mô của cơ thể

copy ghi nguồn:http://healthyeatingforums.com/

link bài viết:chu kỳ giun đũa

 

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here