Clerodendrum wallichii Merr. có tên tiếng Việt là ngọc nữ treo, đan lăng. Cây được phân bố ở Khánh Hòa, Nam Bộ. Cây mọc tự nhiên rải rác trong rừng, ở độ cao 100-1.200m. Dùng chữa thiếu máu. Thuốc cai đẻ (Rễ sắc uống).

Clerodendrum wallichii Merr.

Ngọc Nữ Treo (Clerodendrum wallichii Merr.)

  • Tên Tiếng Việt: Đan lăng, Ngọc nữ treo
  • Tên khoa học: Clerodendrum wallichii Merr. – , họ Cỏ Roi Ngựa (Verbenaceae.)
  • Công dụng: Chữa thiếu máu. Thuốc cai đẻ (Rễ sắc uống).
  • Phân bố: Khánh Hòa, Nam Bộ. Cây mọc tự nhiên rải rác trong rừng, ở độ cao 100-1.200m.
  • Mùa hoa quả: IV; 7
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here