Croton potabilis Croiz có tên tiếng Việt là củ đèn trà, côn trà. Cây phân bố ở các tỉnh Quảng Trị (Mai Lãnh), Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Cây ưa sáng, mọc tự nhiên trên các trảng thường xanh hay rụng lá, trên đất khô cằn, ở độ cao 100-500 m. Loài đặc hữu của Việt Nam. Thường dùng để kích thích thần kinh (Lá).

 Croton potabilis Croiz

Cù đèn trà. (Croton potabilis Croiz )

– Tên Tiếng Việt: Cù đèn trà.

– Tên gọi khác: Côn trà

– Tên khoa học: Croton potabilis Croiz. – Họ Thầu dầu (Euphorbiaceae.)

Công dụng: Kích thích thần kinh (Lá).

– Phân bố: Quảng Trị (Mai Lãnh), Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Cây ưa sáng, mọc tự nhiên trên các trảng thường xanh hay rụng lá, trên đất khô cằn, ở độ cao 100-500 m. Loài đặc hữu của Việt Nam.

– Mùa hoa quả: V
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here