Cói ba cạnh (Cyperus nutans Vahl) được dùng để chữa cảm sốt (Rễ). Phân bố tại Thanh Hóa, Sài Gòn, Đồng Tháp. Cây mọc tự nhiên khắp nơi từ miền núi, trung du tới đồng bằng, trên các thảm cỏ, đầm lầy.

Cyperus nutans Vahl

Cói Ba Cạnh (Cyperus nutans Vahl)

  • Tên Tiếng Việt: Cói ba cạnh
  • Tên khoa học: Cyperus nutans Vahl, họ Cói (Cyperaceae.)
  • Công dụng: Chữa cảm sốt (Rễ)
  • Phân bố: Thanh Hóa, Sài Gòn, Đồng Tháp. Cây mọc tự nhiên khắp nơi từ miền núi, trung du tới đồng bằng, trên các thảm cỏ, đầm lầy.
  • Mùa hoa quả: 5-8
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here