Cyperus stoloniferus Retz. có tên tiếng Việt là củ gấu biển. Cây được phân bố từ Quảng Ninh đến Cà Mau. Cây mọc tự nhiên ở vùng cát ven biển. Cũng được dùng như Củ gấu, song hiệu quả tốt hơn.

Cyperus stoloniferus Retz.

Củ gấu biển ( Cyperus stoloniferus Retz.)

– Tên Tiếng Việt: Củ gấu biển

– Tên khoa học: Cyperus stoloniferus Retz. – Họ Cói ( Cyperaceae.)

– Công dụng: Cũng được dùng như Củ gấu, song hiệu quả tốt hơn.

– Phân bố: Từ Quảng Ninh đến Cà Mau. Cây mọc tự nhiên ở vùng cát ven biển.

– Mùa hoa quả: 3-12
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here