Vùng cánh tay là một bộ phận giúp cho con người linh hoạt trong hoạt động thương ngày. Cánh tay đươc giới hạn từ nền nách tới một đường ngang cách hai khoát ngón tay trên nếp khuỷu . Ở đây , cánh tay nối tiếp với vùng khuỷu .

 

1.Lớp nông

a) Da và tổ chức dưới da

Mỏng và mềm mại trước , dày ỏ sau . Trong lớp tổ chức dưới da có tĩnh mạch đầu , tĩnh mạch nền và các nhánh của thần kinh bì cánh tay trong thần kinh nách và thần kinh quay trong vùng cánh tay.

b)Mạc nông

Bao bọc xung quanh cánh tay , ở trên liên tục với mạc nông của nách , ở dưới liên tục với mạc nông của khuỷu va cẳng tay. Mạc nông mỏng ở trước và dày ở sau, ở phía trong và ngoài , mạc này tách ra hai chẽ đến ám vào xương cánh tay gọi là vách gian cơ trong và vách gian cơ ngoài.

2.Cơ của cánh tay

Hai vách gian cơ trong và ngoài cùng với xương cánh tay làm hai vùng là vùng cánh tay trước và vùng cánh tay sau.

a)cơ vùng cánh tay trước

Gồm cơ nhị đầu cánh tay , cơ qua cánh tay và cơ cánh tay , cả ba cơ do dây thần kinh cơ bì chi phối

Cơ nhị đầu tay:

– Nguyên ủy : phát xuất từ xương vai bởi hai đầu .

+ Đầu dài : từ củ trên ổ chảo xương vai .

+  Đầu ngắn : từ mỏm quạ , cùng một gân chung với cơ quạ cánh tay

– Bám tận : bởi một gân bám vào phần sau của lồi củ quay và một chẽ cân đi xuống dưới , vào trong và hòa lẫn vào mạc cẳng tay .

– Động tác : gấp cẳng tay , góp phần nằm ngửa cẳng tay

Quạ cánh tay

-Nguyên ủy: mỏm quạ

– Bám tận : nối qua giữa 1/3 trên và 1/3 dưới mặt trước trong xương cánh tay

– Động tác : Khép cánh tay

Cơ cánh tay

-Nguyên ủy : bám vào 1/3 mặt dưới mặt trước ngoài và mặt trước trong xương cánh tay cùng hai vách gian cơ trong và ngoài .

-Bám tận : mặt trước mỏm vẹt xương trụ

– Động tác : gấp cảng tay

b)Cơ vùng cánh tay sau

Gồm một cơ là cơ tam đầu cánh tay

Cơ tam đầu cánh tay:

-Nguyên ủy : gồm có ba đầu

+ Đầu dài : xuất phát từ củ dưới ổ chảo xương vai

+ Đầu ngoài : mặt sau xương cánh tay , phần nằm trên rãnh thần kinh quay.

+ Đầu ngắn ; mặt sau xương cánh tay , nằm phần dưới rãnh thần kinh quay

-Bám tận : ba đầu tụm lại thành một gân bám vào mỏm khuỷu xương trụ

– Động tác : duỗi cẳng tay

– Thần kinh chi phối : nhánh của thần kinh quay

 

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here