Khối xương bàn tay gồm tám xương , Ở hang trên từ ngoài vào trong có 4 xương là : xương thuyền , xương tháp , xương nguyệt và xương đậu , ở hang dưới cũng từ ngoài vào trong cũng có 4 xương : xương thang, xương thê, xương cả, xương móc

1.Các xương cổ tay

Khối xương bàn tay gồm tám xương , Ở hang trên từ ngoài vào trong có 4 xương là : xương thuyền , xương tháp , xương nguyệt và xương đậu , ở hang dưới cũng từ ngoài vào trong cũng có 4 xương : xương thang, xương thê, xương cả, xương móc

Khi gấp bàn tay 4 xương hàng trên đi liền với xương cẳng tay còn 4 xương hàng dưới theo các xương đốt bàn tay gấp vào các xương hàng trên

Nhìn chung các xương ở cổ tay có 6 mặt : các mặt này sẽ khớp với xương ở trên , dưới hoặc bên cạnh trừ hai mặt phía gan tay và mu tay là không tiếp khớp , ở phía mặt gan tay , các xương cổ tay tạo rãnh cổ tay

Ở phía ngoài mặt trước , xương thuyền , xương thang nhô lên một củ gọi là củ xương thuyền và củ xương thang . Ở phía trong , xương đậu úp lên xương tháp được ví như một ụ của xương này và xương móc cũng nổi lên một mẩu gọi là móc xương móc .

Mạc giữ gân gấp bên ngoài bám vào củ xương thuyền và củ xương thang còn bên trong bám vào xương đậu và moc của xương móc , biến rãnh cổ tay thành ống cổ tay để các gân gấp , mạch máu và thần kinh đi qua .

2.Các xương đốt bàn tay

Khớp vớ xương cổ tay ở phía trên và các xương ngón tay ở phía dưới , có 5 xươn được gọi theo thứ tự từ ngoài vào trong là 1 đến 5

Xườn đốt bàn tay 1 ngắn nhất và xương đốt bàn tay 2 dài nhất . mặt sau mỗi xương dù được che phủ bởi các gân duỗi các ngón nhưng chúng cũng có thể sờ thấy được khi duỗi các ngón tay hoàn toàn.

Xương có ba mặt : trong, ngoài, và sau , tương ứng với ba bờ tong, ngoài và trước . Đầu xương ở trên gọi là nền , ở dưới gọi là chỏm . Nền có diện tích khớp với xương cổ tay , chỏm có hình chỏm cầu để khớp với nền đốt gần của các xương ngón tay

3.Các xương đốt ngón tay

Mỗi ngón tay có 3 đốt xương : đốt gần , đốt giữa , và đốt xa theo thứ tự từ đốt bàn tay xuống , trừ ngón cái chỉ có hai đốt

– Đót ngón gần : hơi cong ra phía trước , có hai mặt : mặt trước phẳng , mặt sau hơi tròn . Nwnf là hõm khớp , khớp với chỏm xương đốt bàn tay . Chỏm ở dưới khớp với nền đốt giữa .

– Đốt ngón giữa : nền hình ròng rọc có gờ ở giữa và hai sườn bên . Chỏm ở dưới khớp với nền của đốt xa

– Đốt ngón xa : thân rất nhỏ , nền khớp với chỏm đốt ngón giữa , đầu dưới hình móng ngựa , mặt sa nhẵn , mặt trước gồ ghề

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here