de-kien-thang

ĐỀ KIÊN THANG (y dược giải âm)

1. Thành phần

  • Bạch thược                2.8g
  • Hoàng cầm                  2g
  • Phòng phong               2.8g
  • Cam thảo (sống)          2.8g
  • Hoàng liên                      2g
  • Xuyên khung                  2.8g
  • Cảo bản                         1.6g
  • Khương hoạt                  2.8g

2. Dạng bào chế

  • Dạng thuốc sắc

3. Chỉ định

  • Trị vai và lưng đau (do phong nhiệt)

4. Liều dùng

  • Sắc uống

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here