Derris scandens (Roxb.) Benth có tên tiếng Việt là cốc kèn leo. Cây được phân bố ở các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh. Cây mọc tự nhiên dựa rạch. Cây thuốc thường dùng để giảm đau cơ, giải nhiệt(Thân).

Derris scandens (Roxb.) Benth

Cốc kèn leo (Derris scandens (Roxb.) Benth)

  • Tên Tiếng Việt: Cốc kèn leo
  • Tên khoa học: Derris scandens (Roxb.) Benth. – Dalbergia scandens Roxb. – Họ Đậu (Fabaceae)
  • Công dụng: Giảm đau cơ, giải nhiệt(Thân).
  • Phân bố: Đồng Nai, Tây Ninh. Cây mọc tự nhiên dựa rạch.
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here