Dioscorea cirrhosa Lour. có tên tiếng Việt là củ nâu, củ nầng, Dây tẽn, Plé (Kho), Đâu (Tày). Cây được phân bố ở các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Cây mọc tự nhiên trong rừng thưa. Dùng để chữa mụn nhọt, cầm máu, ỉa chảy, lỵ (Rễ củ tán bột hoặc sắc uống).

Dioscorea cirrhosa Lour.

Củ nâu. (Dioscorea cirrhosa Lour. )

Tên Tiếng Việt: Củ nâu.

Tên gọi khác: Củ nầng, Dây tẽn, Plé (Kho), Đâu (Tày)

Tên khoa học: Dioscorea cirrhosa Lour. – Họ Củ nâu ( Dioscoreaceae.)

Công dụng: Chữa mụn nhọt, cầm máu, ỉa chảy, lỵ (Rễ củ tán bột hoặc sắc uống).

Phân bố: Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Cây mọc tự nhiên trong rừng thưa.
 
Mùa hoa quả: VII – IX
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here