Dioscorea japonica Thunb. có tên tiếng Việt là củ mài núi, bụm nai (Kho), Mằn mỏ (Tày). Cây thường mọc ở Hà Giang, Hòa Bình, Ninh Bình. Cây mọc tự nhiên rải rác ven rừng, trong rừng mưa mùa, rừng lá rộng thường xanh. Có tác dụng bổ phổi, thận, chữa di tinh, thổ tả (củ).

Dioscorea japonica Thunb.

Củ mài núi. (Dioscorea japonica Thunb. )

– Tên Tiếng Việt: Củ mài núi.

– Tên gọi khác: Bụm nai (Kho), Mằn mỏ (Tày)

– Tên khoa học: Dioscorea japonica Thunb. – Họ Củ nâu ( Dioscoreaceae.)

– Công dụng: Bổ phổi, thận, chữa di tinh, thổ tả (củ).

– Phân bố: Hà Giang, Hòa Bình, Ninh Bình. Cây mọc tự nhiên rải rác ven rừng, trong rừng mưa mùa, rừng lá rộng thường xanh.

– Mùa hoa quả: X – VI
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here