Dioscorea persimilis Prain et Burk. – Họ thực vật: Dioscoreaceae. có tên tiếng Việt là củ mài, sơn dược, Mằm chén (Tày), Khoai mài, Mán địn, Co mằn kép (Thái), Glờn (Kdong), Mằn ôn (Nùng), Hìa dòi (Dao). Cây thường dùng làm thuốc bổ, chữa di tinh, mồ hôi trộm, lỵ (Rễ sắc hoặc tán bột uống).

Dioscorea persimilis Prain et Burk.

Củ mài. (Dioscorea persimilis Prain et Burk.)

– Tên Tiếng Việt: Củ mài.

– Tên gọi khác: Sơn dược, Mằm chén (Tày), Khoai mài, Mán địn, Co mằn kép (Thái), Glờn (Kdong), Mằn ôn (Nùng), Hìa dòi (Dao)

– Tên khoa học: Dioscorea persimilis Prain et Burk. – Họ Củ nâu ( Dioscoreaceae.)

– Công dụng: Thuốc bổ, chữa di tinh, mồ hôi trộm, lỵ (Rễ sắc hoặc tán bột uống).

– Phân bố: Cây mọc tự nhiên khá phổ biến trong rừng mưa mùa, rừng lá rộng thường xanh, rừng tre nứa, trảng cây bụi, sườn núi ở Việt Nam.

– Mùa hoa quả: V-X
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here