Dioscorea zingiberensis C.H.Wright có tên tiếng Việt là củ mài gừng, được phân bố ở Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Cây mọc tự nhiên trong rừng mưa mùa, rừng lá rộng thường xanh. Loài hiếm đã được ghi vào sách đỏ Việt Nam. Khung phân hạng (VU). Dùng làm nguyên liệu chiết Diosgenin (Củ).

Dioscorea zingiberensis C.H.Wright

Củ mài gừng (Dioscorea zingiberensis C.H.Wright )

  •     Tên Tiếng Việt: Củ mài gừng
  •     Tên khoa học: Dioscorea zingiberensis C.H.Wright – Họ Củ nâu (Dioscoreaceae.)
  •     Công dụng: Nguyên liệu chiết Diosgenin (Củ).
  •     Phân bố: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Cây mọc tự nhiên trong rừng mưa mùa, rừng lá rộng thường xanh. Loài hiếm đã được ghi vào sách đỏ Việt Nam. Khung phân hạng (VU)
  •     Mùa hoa quả: II – V; 5 – 8.
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here