Động mạch quay là nhánh tận của động mạch cánh tay , bắt đầu ở hố khuỷu ngang ,mức cổ xương quay . Đầu tiên động mạch chạy cùng hướng với động mạch cánh tay rồi sau đó chạy dọc theo bờ ngoài cẳng tay đến tận cổ tay để xuống bàn tay .

 

1.Động mạch quay

– Đường đi

Động mạch quay là nhánh tận của động mạch cẳng tay , băt đầu ở hố khuỷu ngang ,mức cổ xương quay . Đầu tiên động mạch chạy cùng hướng với động mạch cánh tay rồi sau đó chạy dọc theo bờ ngoài cẳng tay đén tận cổ tay để xuống bàn tay .

– Liên quan

Ở phần trên cẳng tay động mạch được che phủ bởi cơ cánh tay quay, nằm giữa cơ cánh tay quay và cơ sấp tròn , đến đầu dưới cawnhr tay dộng mạch nằm giữa cơ cánh tay quay và cơ gấp cổ tay quay . Phía sau , động mạch tuần tự nằm trước gân cơ nhị đầu cánh tay , cơ ngửa , cơ sấp tròn , đầu quay của cơ gấp các ngón nông , cơ gấp ngón cái dài , cơ sấp vuông và đầu dưới cơ quay .Nhánh nông thần kinh quay nừm dọc theo bờ ngoài động mạch đến 1/3 giữa cẳng tay thần kinh quay đi ra phía mu tay . Động mạch quay thường có hai tĩnh mạch đi kèm trên suốt đường đi của nó . Ở 1/3 cẳng dưới tay động mạch quay nằm rất nông , chỉ được che đậy bởi da , tổ chức dưới da và mạc cánh tay . Phía sau đông mạch nằm trên một nền xương cứng nên người ta thường bắt mạch quay ở đây .

– Các nhánh bê

Ở cẳng tay động mạch quay cho các nhánh bên sau đây :

+ Động mạch quặt ngược quay : xuất phát ở gần khuỷu , đi lên giữa hai nhánh của thần kinh quay , nằm trước cơ ngửa rồi đi vào giữa cơ cánh tay quay và phần cơ cánh tay, sau đó nối với động mạch bên quay

+ Các nhánh cơ: nuôi các cơ phía quay cẳng tay

+ Nhánh gan cổ tay : là nhánh nhỏ xuất phát từ bờ dưới của cơ sấp vuông , chạy ngang mặt trước cổ tay    rồi nối tiếp nhánh gan cổ tay của động mạch trụ

+ Nhánh gan tay nông : xuất phát từ động mạch quay  ở chỗ động mạch quay vòng xung quanh bờ ngoài cổ tay , động mạch gan tay nông chạy xuyên qua các cơ mô và nối kết với phần tận cùng của động mạch trụ để tạo thành cung động mạch gan tay nông .

2.Động mạch cẳng tay trụ

 

– Đường đi

Động mạch trụ là nhánh tận của động mạch cánh tay , lớn hơn động mạch quay , băt đầu ở chỗ phân đôi của động mạch cánh tay , chéch vào tong đến bờ trong cẳng tay ở giữa cổ tay và khuỷu tay , sau đó động mạch chạy dọc theo bờ trong cẳng tay đến cổ tay

– Liên quan

Ở 1/2 trê cẳng tay động mạch trụ nằm rất sâu  được che phủ bởi cơ sấp tròn , cơ gấp cổ tay quay , cơ gan tay dài , cơ gấp các ngón nông , phía sau, động mạch liên quan với cơ cánh tay và cơ gấp các ngón sâu. Ở đoạn này thần kinh giữa nằm phía trong động mạch sau đó ắt chéo động mạch và được ngăn cách với động mạch bỏi trụ đầu trụ của cơ sấp tròn.

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here