Equisetum ramosissimum Desf có tên tiếng Việt là cỏ tháp bút, mộc tặc, Búa lọ phì nọi (Thái). Cây mọc tự nhiên ven suối, trảng cỏ và cây bụi ở đầm lầy hay bãi cát ven sông, từ đồng bằng đến đồi núi thấp khắp cả nước. Cây thường được dùng để chữa phù thũng, ho ra máu, điều kinh, lợi tiểu, đau mắt, cảm, bệnh thận (cả cây).

Equisetum ramosissimum Desf

Cỏ tháp bút (Equisetum ramosissimum Desf)

  • Tên Tiếng Việt: Cỏ tháp bút
  • Tên khác: Mộc tặc, Búa lọ phì nọi (Thái)
  • Tên khoa học: Equisetum ramosissimum Desf. – E. debile Roxb. ex Vauch – Họ thực vật: Equisetaceae.
  • Công dụng: Chữa phù thũng, ho ra máu, điều kinh, lợi tiểu, đau mắt, cảm, bệnh thận (cả cây).
  • Phân bố: Rất rộng. Cây mọc tự nhiên ven suối, trảng cỏ và cây bụi ở đầm lầy hay bãi cát ven sông, từ đồng bằng đến đồi núi thấp khắp cả nước.
  • Mùa hoa quả: X-XII
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here