Erismanthus sinensis Oliv có tên tiếng Việt là cỏ sán, cây mao hoa trung quốc. Cây thường được dùng để chữa đái vàng, đau bụng kinh (cành). Cây được phân bố ở Lao Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hải Dương (Chí Linh). Cây ưa sáng, mọc tự nhiên trong rừng thường xanh, ở độ cao 100-300 m.

 Erismanthus sinensis Oliv

Cỏ sán (Erismanthus sinensis Oliv)

  • Tên Tiếng Việt: Cỏ sán
  • Tên khác:Cây mao hoa trung quốc
  • Tên khoa học: Erismanthus sinensis Oliv.- Họ thầu dầu (Euphorbiaceae)
  • Công dụng: Chữa đái vàng, đau bụng kinh (cành).
  • Phân bố: Lao Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hải Dương (Chí Linh). Cây ưa sáng, mọc tự nhiên trong rừng thường xanh, ở độ cao 100-300 m.
  • Mùa hoa quả: V-X
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here