Euphorbia coudercii Gagnep có tên tiếng Việt là đại kích, cỏ sữa mộc. Cây thường mọc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cây mọc tự nhiên rải rác trong rừng thưa, ở độ cao 500-700 m. Dùng làm thuốc điều kinh.

 Euphorbia coudercii Gagnep

Đại kích ( Euphorbia coudercii Gagnep)

  • Tên Tiếng Việt: Đại kích
  • Tên khác:  Cỏ sữa mộc
  • Tên khoa học: Euphorbia coudercii Gagnep. – Họ thầu dầu  (Euphorbiaceae)
  • Công dụng: Thuốc điều kinh.
  • Phân bố: Thành phố Hồ Chí Minh. Cây mọc tự nhiên rải rác trong rừng thưa, ở độ cao 500-700 m.
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here