Euphorbia hirta L có tên tiếng Việt là cỏ sữa lá to, cỏ sữa lông, Cồ nhả mực (Thái), Đạng pồ (Kho).  Cây ưa ẩm và ưa sáng, mọc tự nhiên phổ biến khắp nơi, ở độ cao dưới 500 m. Cây thuốc thường dùng chữa lỵ, ho, hen xuyễn (cả cây sắc uống). Nấm da (Lá).

Euphorbia hirta L

Cỏ sữa lá to (Euphorbia hirta L)

  • Tên Tiếng Việt: Cỏ sữa lá to
  • Tên khác: Cỏ sữa lông, Cồ nhả mực (Thái), Đạng pồ (Kho)
  • Tên khoa học: Euphorbia hirta L.- Họ thầu dầu (Euphorbiaceae)
  • Công dụng: Chữa lỵ, ho, hen xuyễn (cả cây sắc uống). Nấm da (Lá).
  • Phân bố: Cây ưa ẩm và ưa sáng, mọc tự nhiên phổ biến khắp nơi, ở độ cao dưới 500 m.
  • Mùa hoa quả: I-II
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here