Euphorbia prostrata Ait có tên tiếng Việt là cỏ sữa nằm. Cây có nguồn gốc từ Jamaica, nay mọc tự nhiên trên các bãi đất hoang, khá phổ biến ở Việt Nam. Cây thuốc thường dùng để chữa cam tích, ho do cảm mạo, ho ra máu, đái ra máu, ỉa chảy, lỵ amíp, tăng sữa, mất tiếng (cả cây). Dùng ngoài trị thất trẩn.

Euphorbia prostrata Ait

Cỏ sữa nằm (Euphorbia prostrata Ait)

  • Tên Tiếng Việt: Cỏ sữa nằm
  • Tên khoa học: Euphorbia prostrata Ait. – Họ thầu dầu (Euphorbiaceae)
  • Công dụng: Chữa cam tích, ho do cảm mạo, ho ra máu, đái ra máu, ỉa chảy, lỵ amíp, tăng sữa, mất tiếng (cả cây). Dùng ngoài trị thất trẩn.
  • Phân bố: Cây có nguồn gốc từ Jamaica, nay mọc tự nhiên trên các bãi đất hoang, khá phổ biến ở Việt Nam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here