Euphorbia rosea Retz có tên tiếng Việt là cỏ sữa hồng. Cây được phân bố ở tỉnh Đồng Nai (Tri Huyện). Cây ưa sáng, mọc tự nhiên trên các ruộng bỏ hoang, ở độ cao dưới 100 m. Thường được dùng để chữa mụn cóc (Nhựa). Ỉa chảy, lỵ trực trùng, lỵ amip (cả cây).

Euphorbia rosea Retz

Cỏ sữa hồng (Euphorbia rosea Retz)

  • Tên Tiếng Việt: Cỏ sữa hồng
  • Tên khoa học: Euphorbia rosea Retz. – Họ thầu dầu (Euphorbiaceae)
  • Công dụng: Chữa mụn cóc (Nhựa). Ỉa chảy, lỵ trực trùng, lỵ amip (cả cây).
  • Phân bố: Đồng Nai (Tri Huyện). Cây ưa sáng, mọc tự nhiên trên các ruộng bỏ hoang, ở độ cao dưới 100 m.
  • Mùa hoa quả: III-V; 5-8
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here