Euphorbia thymifolia L có tên tiếng Việt là cỏ sữa lá nhỏ, vú sữa đất, cẩm địa, thiên căn thảo, nhả nực nọi (Thái), nhả nậm mòn, Chạ cam (Tày). Cây mọc tự nhiên trên các bãi trống, nương rẫy bỏ hoang, ở độ cao dưới 500 m, phổ biến ở Việt Nam. Cây thuốc thường dùng để chữa lỵ, ít sữa, mụn nhọt (cả cây sắc uống).

Euphorbia thymifolia L

Cỏ sữa lá nhỏ (Euphorbia thymifolia L)

  • Tên Tiếng Việt: Cỏ sữa lá nhỏ
  • Tên khác: Vú sữa đất, Cẩm địa, Thiên căn thảo, Nhả nực nọi (Thái), Nhả nậm mòn, Chạ cam (Tày)
  • Tên khoa học: Euphorbia thymifolia L. – Họ thầu dầu  (Euphorbiaceae)
  • Công dụng: Chữa lỵ, ít sữa, mụn nhọt (cả cây sắc uống).
  • Phân bố: Cây mọc tự nhiên trên các bãi trống, nương rẫy bỏ hoang, ở độ cao dưới 500 m, phổ biến ở Việt Nam.
  • Mùa hoa quả: III-XII
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here