Ficus benghalensis L có tên tiếng Việt là đa xoan, đa tròn lá. Cây trồng làm cảnh và lấy bóng mát ở nhiều tỉnh của Việt Nam. Thường dùng để lợi tiểu, chữa phù thũng, lậu (Rễ). Tê thấp, đau lưng (Nhựa đắp). Lỵ, ỉa chảy, đái đường (Vỏ sắc nước uống).

Ficus benghalensis L

Đa xoan (Ficus benghalensis L)

  • Tên Tiếng Việt: Đa xoan
  • Tên khác: Đa tròn lá
  • Tên khoa học: Ficus benghalensis L.  – Họ Dâu tằm (Moraceae.)
  • Công dụng: Lợi tiểu, chữa phù thũng, lậu (Rễ). Tê thấp, đau lưng (Nhựa đắp). Lỵ, ỉa chảy, đái đường (Vỏ sắc nước uống).
  • Phân bố: Cây trồng làm cảnh và lấy bóng mát ở nhiều tỉnh của Việt Nam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here