Gardenia lucida Roxb có tên tiếng Việt là dành dành bóng. Cây mọc tự nhiên khá phổ biến ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Gôm được dùng chữa bệnh ngoài ra và diệt ruồi, sâu bọ.

Gardenia lucida Roxb

Dành Dành Bóng (Gardenia lucida Roxb )

  • Tên Tiếng Việt: Dành dành bóng
  • Tên khoa học: Gardenia lucida Roxb – , họ Cà Phê (Rubiaceae.)
  • Công dụng: Gôm được dùng chữa bệnh ngoài ra và diệt ruồi, sâu bọ.
  • Phân bố: Cây mọc tự nhiên khá phổ biến ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.
  • Mùa hoa quả: Gần như quanh năm.
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here