Gomphostemma crinitum Wall. ex Benth. có tên tiêng việt là: Đinh hùng tơ. Cây phân bổ ở Lạng Sơn (Hữu Lũng). Cây mọc tự nhiên dưới tán rừng ẩm, ở độ cao 400-800 m. Lá cây có thể chữa sâu quảng, ghẻ lở.

Gomphostemma crinitum Wall. ex Benth.

Đinh hùng tơ (Gomphostemma crinitum Wall. ex Benth.)

  • Tên Tiếng Việt: Đinh hùng tơ
  • Tên khoa học: Gomphostemma crinitum Wall. ex Benth. họ Hoa Môi (Lamiaceae.)
  • Công dụng: Chữa sâu quảng, ghẻ lở (Lá).
  • Phân bố: Lạng Sơn (Hữu Lũng). Cây mọc tự nhiên dưới tán rừng ẩm, ở độ cao 400-800 m
  • Mùa hoa quả: VIII-X
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here