Homalomena occulta (Lour.) Schott có tên tiếng Việt là thiên niên kiện, bao kim, Vắt vẻo, Sơn thục, Trao yêng (Kho), Duyên (Bana), Ráy hương, Vạt hương (Tày), Hia hẩu ton (Dao). Cây thuốc thường dùng chữa tê thấp, kích thích tiêu hoá, bổ gân cốt và chữa đau bụng kinh (Thân rễ sắc uống). Mụn nhọt (Thân rễ giã đắp).

Homalomena occulta (Lour.) Schott

Thiên Niên Kiện (Homalomena occulta (Lour.) Schott; Calla occulta Lour.)

  • Tên Tiếng Việt: Thiên niên kiện, Bao kim, Vắt vẻo, Sơn thục, Trao yêng (Kho), Duyên (Bana), Ráy hương, Vạt hương (Tày), Hia hẩu ton (Dao)
  • Tên khoa học: Homalomena occulta (Lour.) Schott; Calla occulta Lour., họ Ráy (Araceae)
  • Công dụng: Tê thấp, kích thích tiêu hoá, bổ gân cốt và chữa đau bụng kinh (Thân rễ sắc uống). Mụn nhọt (Thân rễ giã đắp).
  • Phân bố: Cây mọc tự nhiên nơi ẩm trong rừng, hành lang ven suối nhiều tỉnh của nước ta.
  • Mùa hoa quảIV-VI, 8-10

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here