1.Đại cương về bệnh sinh.

hình ảnh minh họa
hình ảnh minh họa

Bệnh nhân học là một môn học nghiên cứu các quy luật phát sinh, phát triển và kết thúc của một bệnh nào đó. Bệnh sinh trong nghiên cứu xảy ra như thế nào , diễn biến và kết thúc ra sao, tuân theo những quy luật nào.

Hiểu được các quy luật diễn biến của bệnh, người thấy thuốc sẽ chủ động ngăn chặn được những diễn biến xấu của bệnh (còn gọi là biến chứng), hạn chế các tác hại do bệnh gây ra (đây là các di chứng để lại của bệnh).

Bệnh sinh có liên quan chặt chẽ với bệnh nguyên. Diễn biến của bệnh lại phụ thuộc  vào nhiều yếu tố khác nhau, trong đó đáng chú ý nhất là tác nhân gây bệnh (bệnh nguyên, ngoại cảnh) và phản ứng tính của cơ thể người bệnh (các nguyên nhân bên trong).

2.Diễn biến của quá trình bệnh sinh.

Thời kì tiềm tàng (thời kỳ ủ bệnh)

Từ khi bệnh nguyên xâm nhập cho đến khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đầu tiên. Tùy theo tính chất, cường độ, nơi xâm nhập của bệnh nguyên mà thời gian ủ bệnh cũng rất khác nhau, có thể là không có thời gian ủ bệnh (như bỏng hay điện giật) có khi thời gian ủ bệnh rất ngắn (sốc chảy máu cấp, nhiễm độc), nhưng thời gian này cũng có thể kéo rất dài (bệnh dại hay bệnh HIV/AIDS). Thời gian ủ bệnh cũng phụ thuộc vào trạng thái cơ thể của người bệnh.

Thời kỳ bệnh khởi phát:

Bắt đầu từ khi triệu chứng đầu tiên xuất hiện cho đến khi có các triệu chứng điển hình. Một số bệnh có các triệu chứng khá đặc trưng, để chẩn đoán, nhưng cũng có dấu hiệu của bệnh rất khó phân biệt cần phải dùng nhiều các xét nghiệm trên lâm sàng và phải tiến hành điều trị thử mới xác định được bệnh.

Thời kì bệnh toàn phát:

Các triệu chứng xuất hiện rõ rệt và tương đối đầy đủ, người thấy thuốc chẩn đoán chính xác được bệnh. Thời gian bệnh toàn phát cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Dựa vào tính chất và thời gian diễn biến để chia ra cấp, bán cấp hay mạn tính.

Thời kỳ kết thúc bệnh:

Sau thời kỳ tiềm tàng (ủ bệnh), khởi phát và toàn phát thì sẽ tiến đến thời kì bệnh kết thúc. Bệnh có rất nhiều cách kết thúc, từ khỏi hoàn toàn cho đến khi tử vong. Các cách kết thúc chủ yếu của một bệnh là: khỏi bệnh và tử vong. Trong khỏi bệnh thì có khỏi bệnh hoàn toàn và khỏi bệnh không hoàn toàn.

copy ghi nguồn:http://healthyeatingforums.com/

link bài viết:Khái niệm về bệnh sinh

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here