Macropanax sessilis C.B. Shang có tên tiếng Việt là đại lăng không cuống, đai đinh không cuống phụ, có sen hảng. Cây thường mọc ở Nghệ An (Quế Phong). Cây mọc tự nhiên. Lá chữa bệnh viêm khớp, tay chân sưng tấy (Kinh nghiệm của dân tộc Thái huyện Quế Phong, Nghệ An).

  • Tên Tiếng Việt: Đại lăng không cuống
  • Tên khác: Đại đinh không cuống phụ, Có sen hảng (Thái)
  • Tên khoa học: Macropanax sessilis C.B. Shang -Họ ngũ gia bì (Araliaceae)
  • Công dụng: Lá chữa bệnh viêm khớp, tay chân sưng tấy (Kinh nghiệm của dân tộc Thái huyện Quế Phong, Nghệ An).
  • Phân bố: Nghệ An (Quế Phong). Cây mọc tự nhiên.