Macropanax skvortsovae Ha có tên tiếng Việt là Đại đinh skvortsova. Cây thường được phân bố ở Lào Cai ( Bat Xát), Quảng Nam (rừng Trương Sơn). Cây bụi mọc rải rác trong rừng, ở độ cao 800-1000m. Vỏ rễ, vỏ thân chữa phong thấp, đau nhức gân xương.

Đại đinh skvortsova (Macropanax skvortsovae Ha)

  • Tên Tiếng Việt: Đại đinh skvortsova
  • Tên khoa học: Macropanax skvortsovae Ha  –  Họ ngũ gia bì (Araliaceae)
  • Công dụng: Vỏ rễ, vỏ thân chữa phong thấp, đau nhức gân xương.
  • Phân bố: Lào Cai ( Bat Xát), Quảng Nam (rừng Trương Sơn). Cây bụi mọc rải rác trong rừng, ở độ cao 800-1000m.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here