Manihot esculenta Crantz có tên tiếng Việt là cây sắn, khoai mỳ, Củ mì, Mằn mạy, Mằn slẩn (Tày).  Thường dùng chữa sâu quảng (Rễ giã muối đắp). Bó gãy xương (Thân non).

Manihot esculenta Crantz

Cây Sắn (Manihot esculenta Crantz)

  • Tên Tiếng Việt: Sắn, Khoai mỳ, Củ mì, Mằn mạy, Mằn slẩn (Tày)
  • Tên khoa học: Manihot esculenta Crantz, họ Thầu dầu (Euphorbiaceae)
  • Công dụng: Sâu quảng (Rễ giã muối đắp). Bó gãy xương (Thân non).
  • Phân bố: Cây trồng lấy củ ăn.
  • Mùa hoa quảX-XII

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here