Mộc phòng kỷ thang ( Kim quỹ yếu lược)

Thành phần: 

  • Mộc phòng kỷ                         120g
  • Quế chi                                     30g
  • Nhân sâm                               160g
  • Thạch cao                                 40g

Bào chế : Dạng thuốc sắc.

Chỉ định : Trị thủy ẩm ở hoành cách ( chi ẩm), ngực đầy trướng.

Liều dùng : Sắc uống.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here