Cơ thể già có sự thay đổi theo bốn mức độ khác nhau, bốn mức độ đó bao gồm có:

  • Sự thay đổi về mức độ toàn thân.
  • Sự thay đổi về mức độ cơ quan, hệ thống.
  • Sự thay đổi về mức độ tế bào.
  • Và cuối cùng là sự thay đổi về mức độ phân tử trong quá trình lão hóa của cơ thể.

Sự thay đổi ở mỗi mức độ đều thể hiện một quy luật  chung bao gồm có: không đồng thời, không đồng vị, và không cùng một tốc độ giống nhau, kể cả trong trường hợp khi người ta tiến hành thí nghiệm với các loài động vật có độ thuần chủng cao, và cùng với những điều kiện sống như nhau. Khó khăn là phân biệt sự thay đổi ở mức độ nào thì được coi là nằm trong giới hạn sinh lý của người đó, và đến mức nào thì trở thành bệnh của cơ thể người.

tuổi già
tuổi già

Sự thay đổi mức độ tế bào:

Cơ thể mỗi người hay mỗi loài động vật thực vật khác nhau được cấu tạo từ nhiều tế bào khác nhau về hình thái cũng như về chức năng (hay cũng có thể coi đó là sự biệt hóa) và ở đây quan trọng là khác nhau về khả năng phân chia và thời hạn sống.

Một số tế bào phân chia thường xuyên (giảm số lượng của các tế bào nguồn, giảm khả năng phân bào và kéo dài thời gian phân chia) hoặc theo chu kì để tạo ra những tế bào biệt hóa cao và có đời sống không đều nhau. Ví dụ, các tế bào gốc (hay còn gọi là các tế bào nguồn) nằm ở tủy xương, nguyên bào tinh, các tế bào cơ bản của biểu mô, các tế bào nguyên thủy của khe ruột. Còn có thể xếp vào đây là các nguyên ào máu, nguyên hồng cầu non, nguyên tuye bào, tế bào tinh.

Loại tế bào thứ hai là những tế bào đã chín, tức là đã có mức độ biệt hóa cao, nói chung trong hoạt động bình thường thì chúng không phân chia (hoặc cũng có thể phân chia nhưng hiếm khi tiến hành phân chia) nhưng trong những điều kiện nhất định thì chúng vẫn có khả năng phân bào nhanh chóng. Đó là những tế bào thuận nghịch sau khi phân chia (posmitotic), bao gồm có các tế bào xơ (fibrocyt), tế bào sụn, tế bào xương, tế bào nội mô, tế bào nhu mô gan, thận và một số cơ quan khác.

copy ghi nguồn:http://healthyeatingforums.com/

link bài viết:Mức độ thay đổi của tế bào trong quá trình lão hóa

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here