Murdannia japonica (Thunb.) Faden có tên tiếng Việt là cỏ rươi. Cây thường được phân bố ở các tỉnh Vĩnh Phúc (Vĩnh Yên), Hà Nam, Đồng Nai (Bảo Chánh). Cây mọc tự nhiên nơi đất ẩm ven rừng, dưới rừng, ven suối, ven đường. Cây được dùng để chữa sốt, ho (cả cây).

Murdannia japonica (Thunb.) Faden

Cỏ rươi (Murdannia japonica (Thunb.) Faden)

  • Tên Tiếng Việt: Cỏ rươi *
  • Tên khoa học: Murdannia japonica (Thunb.) Faden – Aneilema herbaceum (Roxb.) Wall. ex Kunth  –  Họ thài lài (Commelinaceae)
  • Công dụng: Chữa sốt, ho (cả cây).
  • Phân bố: Vĩnh Phúc (Vĩnh Yên), Hà Nam, Đồng Nai (Bảo Chánh). Cây mọc tự nhiên nơi đất ẩm ven rừng, dưới rừng, ven suối, ven đường.
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here