Phyllanthus banii Thin có tên Việt là Diệp hạ châu hoa đỏ. Cây mọc tự nhiên trong rừng thường xanh hay rụng lá ở độ cao 100-500 m. Loài đặc hữu của Việt Nam. Công dụng chính của cây là chữa ngữa. 

 Phyllanthus banii Thin

Diệp hạ châu hoa đỏ (Phyllanthus banii Thin)

  • Tên Tiếng Việt: Diệp hạ châu hoa đỏ
  • Tên khoa học: Phyllanthus banii Thin; P. rubrìlous Beille, họ Thầu Dầu (Euphorbiaceae.)
  • Công dụng: Chữa ngứa (Lá).
  • Phân bố: Khánh Hòa (Hòn Tre). Cây mọc tự nhiên trong rừng thường xanh hay rụng lá ở độ cao 100-500 m. Loài đặc hữu của Việt Nam.
  • Mùa hoa quả: VIII
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here