Phyllanthus elegans Wall. ex Muell.-Arg ở Việt Nam thường gọi là Diệp hạ châu lá to, Bồ ngót rừng. Cây thường được trồng làm rau ăn ở Kiên Giang. Ngoài ra lá có thể chữa tưa lưỡi, rễ thì hạ sốt.

Phyllanthus elegans Wall. ex Muell.-Arg.

Diệp hạ châu lá to (Phyllanthus elegans Wall. ex Muell.-Arg.)

  • Tên Tiếng Việt: Diệp hạ châu lá to, Bồ ngót rừng
  • Tên khoa học: Phyllanthus elegans Wall. ex Muell.-Arg. họ Thầu Dầu (Euphorbiaceae.)
  • Công dụng: Chữa tưa lưỡi (Lá). Sốt (Rễ).
  • Phân bố: Kiên Giang. Cây thường được trồng làm rau ăn.
  • Mùa hoa quả: XII
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here