Phyllanthus pulcher Wall. ex Muell.-Arg có tên Việt là Diệp hạ châu đẹp, Me lá lệch. Cây phân bổ ở Nam Bộ Việt Nam. Cây mọc tự nhiên trong rừng thường xanh hay rụng lá, trên đất phiến thạch, ở độ cao 100-700 m. Tác dụng chủ yếu đượ ghi nhận của cây là chữa sốt.

Phyllanthus pulcher Wall. ex Muell.-Arg.

Diệp hạ châu đẹp (Phyllanthus pulcher Wall. ex Muell.-Arg.)

  • Tên Tiếng Việt: Diệp hạ châu đẹp, Me lá lệch
  • Tên khoa học: Phyllanthus pulcher Wall. ex Muell.-Arg., họ Thầu Dầu (Euphorbiaceae.)
  • Công dụng: Chữa sốt (cả cây).
  • Phân bố: Nam Bộ Việt Nam. Cây mọc tự nhiên trong rừng thường xanh hay rụng lá, trên đất phiến thạch, ở độ cao 100-700 m.
  • Mùa hoa quả: Quanh năm
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here