Polycarpaea thymoidea Gagnep có tên tiếng Việt là đại sài hồ, cỏ đa quả, sài hồ cát. Cây thường phân bố ở  Khánh Hòa. Cây mọc tự nhiên trên bãi cát ven biển. Dùng chữa sốt, cảm cúm, ho. Thuốc điều kinh (cả cây sắc uống)

  • Tên Tiếng Việt: Đại sài hồ
  • Tên khác: Cỏ đa quả, Sài hồ cát
  • Tên khoa học: Polycarpaea thymoidea Gagnep. – Polia arenaria Lour. – Họ Cẩm chướng (Caryophyllaceae)
  • Công dụng: Chữa sốt, cảm cúm, ho. Thuốc điều kinh (cả cây sắc uống).
  • Phân bố: Khánh Hòa. Cây mọc tự nhiên trên bãi cát ven biển.
  • Mùa hoa quả: I-VI
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here