Polyscias guilfoylei (Cogn. et Marche) L. Bailey có tên Việt là: Đinh lăng trổ, Đinh lăng lá vằn, Đinh lăng lá viền bạc , cây được sử dụng như Đinh lăng.

Polyscias guilfoylei (Cogn. et Marche) L. Bailey

Đinh lăng trổ (Polyscias guilfoylei (Cogn. et Marche) L. Bailey)

  • Tên Tiếng Việt: Đinh lăng trổ
  • Tên khoa học: Polyscias guilfoylei (Cogn. et Marche) L. Bailey, họ Ngũ Gia Bì (Araliaceae.)
  • Công dụng: Dùng như Đinh lăng.
  • Phân bố: Cây trồng làm cảnh.
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here