Sài hồ thư can ẩm

Sài hồ thư can ẩm

Thành phần:

  • Bán hạ                                   4g
  • Sài hồ                                    4g
  • Thanh bì                                4g
  • Chỉ xác                                  4g
  • Sinh khương                      3 lát
  • Trần bì                                  8g
  • Mộc hương                           4g

Bào chế: Dạng thuốc sắc.

Chỉ định: Trị hông sườn đau.

Liều dùng: Sắc uống.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here