Scirpus wallichii Nees có tên tiếng Việt là cói dùi. Cây được phân bố ở Quảng Ninh, Sơn Tây, Ninh Bình. Cây mọc tự nhiên đất ẩm, lầy. Cây thuốc thường được dùng để làm thuốc thanh nhiệt, lợi tiểu (cả cây).

Scirpus wallichii Nees

Cói Dùi (Scirpus wallichii Nees)

  • Tên Tiếng Việt: Cói dùi
  • Tên khoa học: Scirpus wallichii Nees, họ Cói (Cyperaceae.)
  • Công dụng: Thuốc thanh nhiệt, lợi tiểu (cả cây).
  • Phân bố: Quảng Ninh, Sơn Tây, Ninh Bình. Cây mọc tự nhiên đất ẩm, lầy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here