Setaria viridis (L.) Beauv có tên tiếng Việt là cỏ sâu róm, hát xu (Kho), Cỏ đuôi chó. Cây mọc tự nhiên khá phổ biến ở các tỉnh miền núi của Việt Nam. Cây thường được dùng để chữa đau mắt (cả cây sắc nước rửa).

 Setaria viridis (L.) Beauv

cỏ sâu róm (Setaria viridis (L.) Beauv)

  • Tên Tiếng Việt: Cỏ sâu róm
  • Tên khác: Hát xu (Kho), Cỏ đuôi chó
  • Tên khoa học: Setaria viridis (L.) Beauv.- Họ Lúa (Poaceae)
  • Công dụng: Chữa đau mắt (cả cây sắc nước rửa).
  • Phân bố: Cây mọc tự nhiên khá phổ biến ở các tỉnh miền núi của Việt Nam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here